تنگی دریچه ریوی

بیماری دریچه ریوی زمانی به وجود می آید که دریچه ریوی ( دریچه ای بین بطن راست و سرخرگی که خون را به ریه ها می رساند) به درستی کار نمی کند. این وضعیت می تواند جریان خون از قلب شما به ریه ها را مختل کند.

دریچه ریوی معمولاً مانند دری یک طرفه از بطن راست قلب شما به ریه ها باز می شود. وقتی این دریچه باز می شود، خون از بطن راست و از طریق آن به سرخرگ ریوی و سپس ریه ها جریان می یابد تا اکسیژن را برای رساندن به بدن شما دریافت کند.

انواع بیماری دریچه ریوی

تنگی دریچه ریوی:

در این عارضه با باریک شدن دریچه ریوی، جریان خون از قلب به شریان ریوی و ریه ها کاهش می یابد و خون اکسیژن کمتری دریافت می کند.

نارسایی دریچه ریوی:

در این حالت فلپ‌ها (برچک‌های)یا لتهای دریچه ریوی محکم بسته نمی‌شوند و موجب می شود تا خون به سمت عقب و داخل بطن راست نشت کند.

آترزی ریوی:

 بیماری مادرزادی است و در بدو تولد در قلب نوزاد وجود دارد. در آترزی ریوی دریچه ریوی تشکیل نشده است. در عوض، یک لایه جامد از بافت، جریان خون را از سمت راست قلب مسدود کرده و خون نمی تواند برای دریافت اکسیژن به ریه ها برود.

بسیاری از انواع بیماری های دریچه ریوی به دلیل بیماری های قلبی در بدو تولد (نقص مادرزادی قلب) است. درمان بیماری های دریچه ریوی بسته به نوع و شدت بیماری متفاوت است.

ساعات کاری

شنبه - سه شنبه ۸.۰۰ – ۱۸.۰۰
چهارشنبه ۹.۰۰ – ۱۷.۰۰
پنج شنبه ۹.۰۰ – ۱۵.۰۰
جمعه تعطیل

درخواست قرار ملاقات

[rt_cf7_style submit_background_color=”#14a09d” submit_hover_color=”#14a09d” submit_text_color=”#ffffff” submit_text_hover_color=”#ffffff” radiant_submit_border_style=”solid” radiant_submit_border_color=”#14a09d” radiant_submit_border_top=”1px” radiant_submit_border_right=”1px” radiant_submit_border_bottom=”1px” radiant_submit_border_left=”1px” radiant_font_color=”#5e5e5e” padding_right=”15px” padding_left=”10px” radiant_border_style=”solid” radiant_border_color=”#d8d8d8″ radiant_border_top=”1px” radiant_border_right=”1px” radiant_border_bottom=”1px” radiant_border_left=”1px” radiant_background_focus_color=”#ffffff” radiant_focus_style=”solid” radiant_focus_color=”#14a09d” radiant_focus_top=”1px” radiant_focus_right=”1px” radiant_focus_bottom=”1px” radiant_focus_left=”4px”][contact-form-7 id=”8030″][/rt_cf7_style]

تماس سریع

  • Address PO Box 16122 Collins Street West Victoria 8007 Australia
  • Phone ۸۸۸-۱۲۳-۴۵۶۷ / ۸۸۸-۳۲۱-۷۶۵۴