اهمیت سلامت کارکنان

کاهش سطح سلامت کارکنان، تبعات سنگینی در زندگی شخصی و شغلی افراد خواهد داشت و می تواند کارکنان دارای بهره وری بالا را به افرای کم اثر و بعضاً سربار در سازمان بدل کند، از این رو «مرکز قلب و عروق بهار» در تلاش است به جهت ارتقای سطح سلامت نیروهای فعال و اثرگذار در صنعت، اقتصاد و چرخه ارزش آفرین جامعه، تسهیلاتی را فراهم آورد تا ضمن ایجاد فرهنگ پیشگیری در حوزه سلامت قلب و عروق، انجام چکاپ های دوره ای قلبی را برای کارکنان بنگاه های اقتصادی بزرگ تسهیل نماید. لازم به توضیح است، بهره گیری از حضور فوق تخصص های قلب و عروق و فلوشیپ های اکوکاردیوگرافی در این مرکز و همچنین برخورداری از تجهیزات به روز و مدرن برای انجام تست های فوق تخصصی لازم برای چکاپ های دوره ای و حتی تجویز و درمان های موثر قلبی، امکان این خدمت رسانی را برای مرکز قلب و عروق بهار فراهم آورده است.

درخواست مشاوره

اولویت ما در ارائه خدمات به کارکنان سازمان ها

– در دسترس بودن سوابق بیمار و عدم نیاز به همراه داشتن پرونده پزشکی

– حفظ حریم خصوصی کارکنان و خانواده آنها

– انجام آزمایش های بالینی بدون عارضه و ایجاد امکان تصمیم گیری درست

– حفظ و ارتقای سلامت جسمی، شادابی و روحیه اجتماعی کارکنان و خانواده آنها

– پیشگیری از بروز عارضه های وخیم تر با تشخیص های به هنگام

– کاهش هزینه های درمانی سازمانی و شخصی

– بهبود کیفیت زندگی شخصی و شغلی کارکنان