دکتر بهار گالشی

معرفی پزشک:

تخصص: متخصص قلب و عروق و فوق تخصص اکوکاردیوگرافی
نظام پزشکی: ۱۲۸۸۱۰
تجربه: ۱۲+ سال

سوابق تحصیلی:

دوره فلوشیپ اکوکاردیوگرافی: مرکز قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دوره تخصصی قلب و عروق: مرکز قلب و عروق شهید رجایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
دوره پزشکی عمومی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سوابق حرفه ای:

  • ارائه خدمات درمانی و تشخیصی به عنوان پزشک عمومی در اورژانس از سال ۱۳۸۹ الی ۱۳۹۲ استان گلستان.

  • ارائه خدمات درمانی و تشخیصی به عنوان متخصص قلب و عروق از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ در استان بوشهر شهرستان دیلم و خورموج.

  •