دکتر داود خداآمرزیده

معرفی پزشک:

تخصص: متخصص قلب و عروق و فلوشیپ کاردیواُنکولوژی
نظام پزشکی: ۱۰۶۸۳۷
تجربه: ۱۵+ سال

سوابق تحصیلی:

دوره فلوشیپ کاردیواُنکولوژی
دوره تخصص قلب و عروق
دوره پزشکی عمومی

سوابق حرفه ای:

  • استادیار دانشگاه
  • پزشک عمومی از سال ۱۳۸۹
  • متخصص قلب و عروق از سال ۱۳۹۳
  • فلوشیپ اکوکاردیوگرافی از سال ۱۳۹۸