دکتر مهران خوش فطرت

معرفی پزشک:

تخصص: متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
نظام پزشکی: ۱۳۰۴۵۴
تجربه: ۱۲+ سال

سوابق تحصیلی:

دوره فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
دوره تخصصی قلب و عروق
دوره پزشکی عمومی

سوابق حرفه ای:

  • همکاری با بیمارستان محب مهر
  • همکاری با بیمارستان ارتش
  • استادیار دانشگاه