دکتر مهدی محسنی

معرفی پزشک:

تخصص: متخصص قلب و عروق و فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
نظام پزشکی: ۱۳۱۰۰۲
تجربه: ۱۲+ سال

سوابق تحصیلی:

دوره فلوشیپ اکوکاردیوگرافی
دوره تخصصی قلب و عروق
دوره پزشکی عمومی

سوابق حرفه ای:

  • استادیار دانشگاه
  • پزشک عمومی از سال ۱۳۸۹
  • متخصص قلب و عروق از سال ۱۳۹۳
  • فلوشیپ اکوکاردیوگرافی از سال ۱۳۹۸